ประกันคีย์แมน

ประกันคีย์แมน

ปัจจุบัน  บริษัทที่บริหารค่าใช้จ่ายเก่งๆและมีผู้บริหารหรือพนักงานที่ดี ทำงานเก่ง  และบริษัทต้องการที่จูงใจให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน  บริษัทก็มักจะทำประกันชีวิตให้กับกรรมการและหรือพนักงานโดยนำเบี้ยประกันคีย์แมน(กรรมการหรือพนักงาน)นี้มาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้และทั้งนี้ต้องนำมารวมเป็นรายได้ของกรรมการหรือพนักงานด้วยเพราะถือเป็นประโยชน์เพิ่ม   ฉนั้นประกันคีย์แมนสามารถนำมาใช้บริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ และ เป็นประโยชน์แก่บริษัทในกรณีที่กรรมการซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญของบริษัทได้เสียชีวิตลง  ครอบครัวของกรรมการหรือพนักงานก็จะไม่เดือดร้อน  หรือ กรณีที่กรรมการเป็นหุ้นส่วนหรือ เจ้าของในกิจการของตนเอง  เมื่อเสียชีวิตลงเงินประกันนี้ก็จะสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ในธุรกิจของตนเองและครอบครัวได้  ทำให้ธุรกิจไม่หยุดชะงัก ประกันคีย์แมนจึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งอาจต้องการเงินหมุนเวียนในธุรกิจพอสมควรและอาจมีปัญหาหากกรรมการต้องเสียชีวิตลงอาจส่งผลให้เครดิตของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป  ประกันคีย์แมนจึงสามารถตอบโจทย์นี้ได้  โดยสรรพากรอนุญาติให้บริษัทนำเอาประกันคีย์แมนเป็นสวัสดิการแก่กรรมการหรือพนักงานได้โดยให้ทุกคนเป็นการทั่วไปก็จะไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี  ท่านสามารถดูคำตอบจากเจ้าหน้าที่สรรพากรตามคลิปวิดีโอนี้ค่ะ


สนใจขอรับข้อมูลเพิ่มเติม กดที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ประกัน AIA Prestige(High Net Worth)

เป็นผลิตภัณท์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Legacy ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในวงเงิน 10ล้านขึ...