หน้าแรก

                                               
ประกันชีวิตนั้นสำคัญไฉน?ประกันชีวิตเกิดขึ้นได้ เพราะ ความรักที่มีให้ต่อกันระหว่างบุคคลในครอบครัว  ความรักและความห่วงใยทำให้เราอยากแน่ใจว่าหากเราจากไปก่อนเวลาอันควร  คนที่อยู่เบื้องหลังจะอยู่ได้อย่างดีเหมือนเมื่อเรายังอยู่  ถ้าเราวางแผนไว้ดี  คนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้รับเงินที่เราเตรียมไว้ให้ตามทุนประกันที่ได้ซื้อไว้  การประกันชีวิตไม่ได้การันตีว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวหรือไม่  แต่ประกันว่าครอบครัวจะอยู่ได้อย่างดีเมื่อเราไม่อยู่ดูแลพวกเขา  ประกันชีวิตจึงอาจถือได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดอย่างหนึ่ง

วางแผนประกันกับการลงทุน

ประกันเพื่อการวางแผนมรดก  
การวางแผนที่ดี ช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหากเราต้องจากไป


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ประกัน AIA Prestige(High Net Worth)

เป็นผลิตภัณท์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Legacy ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในวงเงิน 10ล้านขึ...